Nota prawna

Wszystkie prawa zastrzeżone

Prawa autorskie do wszelkich utworów wykorzystywanych w witrynie www.baskamurmanska.pl podelgają ochronie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 II 1994 roku o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych, a korzystanie z nich jest dozwolone wyłącznie w zakresie ustalonym z przedstawicielem właściciela witryny www.baskamurmanska.pl.pl (Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek i miasto Nowy Dwór Mazowiecki).

Wszelkie znaki towarowe, nazwy lub inne oznaczenia wykorzystane w witrynie www.baskamurmanska.pl należą do ich właścicieli i korzystają z praw ochrony prawnej zgodnie z ustawą z dnia 23 IV 1964 roku, Kodeks cywilny, ustawą z dnia 30 VI 2000 roku, Prawo właśności przemysłowej, oraz innymi właściwymi ustawiami.

Informacje o materiałach wykorzystanych w witrynie www.baskamurmanska.pl

  • fotografie z archiwum zdjęć miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek
  • materiału multimedialne wykorzystane zgodnie z licencją i ich przeznaczeniem
  • osadzona czcionka Myriad Pro
  • loga / godła instytucji / organizacji /programów: Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek

Autorem zdjęcia na stronie głównej jest Marek Jakuczek. Zdjęcie wykorzystano również w broszurze i komiksie o Baśce Murmańskiej.

Zdjęcia wykorzystane w broszurze pochodzą z Tygodnika Ilustrowanego z 1 stycznia 1920 r. będącego w posiadaniu Macieja Kostrzewskiego. Autorem zdjęć jest Saryusz-Wolski.