Twierdza Modlin dla dzieci. Informator turystyczny.

2015-01-07 | autor: Administrator

W ramach projektu "Twierdza Modlin - ponadregionalny produkt turystyki weekendowej" współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013 wydany został specjalny, dedykowany najmłodszym, informator turystyczny. 

Narratorką wydawnictwa jest Baśka Murmańska, która oprowadza turystów po swoim szlaku. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją. Dzięki dofinansowaniu szlak został przystosowany do osób anglojęzycznych. Powstały także informatory dla osób niepełnosprawnych i niedowidzących. TU można pobrać je w wersji elektornicznej. 

Powrót do listy aktualności