Przegląd Oddziału Murmańskiego na Placu Saskim

2013-12-16 | autor: Administrator

Baśka Murmańska wraz z Murmańczykami uczestniczyła w pamiętnej defiladzie wojskowej na warszawskim Placu Saskim. Wówczas zasalutowała Marszałkowi Piłsudskiemu. Do rozkazu nakazującego Murmańczykom przyjazd do stolicy dotarła Elżbieta Wiercińska - przewodniczka po Twierdzy Modlin, zasłużona dla odkrywania historii fortecy.

Oto on:

 

Ministerstwo  Spraw  Woj.                                                       W – wa dnia 17 grudnia 1919 r.

Departament  I  Mob. Org.

Sekcja  Zjednoczenia  W. P.

Nr.1465/ z

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przegląd  Oddziału  Murmańskiego  na  Placu  Saskim

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 10 b m. powrócił do Polski  po długiej  tułaczce   pod  dowództwem   ppłk.  Skokowskiego  oddział  sformowany  przed  dwoma  laty  przez  gen. Hallera  na  Murmanie.

Celem uczczenia niezwykłego hartu i poświęcenia dla sprawy ojczystej wykazanych przez  ten oddział zarządza M. S. Wojsk: uroczysty jego przegląd, którego prawdopodobnie, Wódz Naczelny osobiście dokonać  raczy.

W tym celu Oddział Murmański dnia 21 b.m. (niedziela) przyjedzie o godzinie 8 –ej rano z Modlina do W –wy z dworca Warszawsko - Wiedeńskiego przejdą na Plac Saski, dokąd o  godz. 9 i pół  rano  nadejdą  z  orkiestrami  Szkoła  Podchorążych  i  wyznaczone  w  tym  celu  Oddziały  Garnizonu  Warszawskiego.  O  godz. 10.00  rozpocznie  się  msza  polowa,  po  której  nastąpi  okolicznościowe  kazanie.  O  godz.  11.00  nastąpi  przegląd  Oddziału  poczem  defilada  przed  Naczelnikem  Państwa i  zebraną  Generalicją.

Po  skończonym  przeglądzie  przy  dźwiękach  orkiestry  Oddział pomaszeruje  ulicami: Krakowskie  Przedmieście, Nowy Świat, Aleje Ujazdowskie, Nowowiejska, Marszałkowska     - na dworzec  Warszawsko – Wiedeński, gdzie  złoży  broń  w  wagonach.

Z dworca  Oddział uda się do wyznaczonych mu koszar, gdzie o godz. 14 – tej otrzyma obiad.

O godz. 16-tej odbędzie się w kantynie Y.M.C.A przy ulicy Oboźnej okolicznościowe przedstawienie teatralne, następnie podwieczorek i na zakończenie stosowny odczyt.

O godz. 21-tej Oddział odjedzie do Modlina.

W związku z powyższem przeglądem Komenda  Miasta W-wa:

1.Wyśle na godz. 8.00 rano jednego oficera na dworzec Warszawsko – Wiedeński, gdzie ma on przyjąć Oddział Murmański, towarzyszyć w przemarszu na Plac Saski i wskazać miejsce wyznaczone dla Oddziału.

2.Porozumie się z Kurią Biskupią w sprawie mszy polowej.

3.Wyznaczy koszary, gdzie żołnierze Oddziału Murmańskiego otrzymają obiad.

Kierownictwo transportów wojskowych wyda wszystkie zarządzenia dotyczące przewiezienia Oddziału Murmańskiego z Modlina do Warszawy i z powrotem. Pociąg winien wyjść z  Modlina  z tym obliczeniem, aby punktualnie o godz. 8 –ej był w W – wie.

Biuro Prezydialne wyda zarządzenie dotyczące delegowania reprezentantów przez Departamenty; Inspektoraty i podległe M. S. Wojs. Urzędy. Zaprosi przedstawicieli Naczelnego Dowództwa, D.O.G. Warszawskiego i Komendy Miasta oraz porozumie się co do ewentualnego przyjęcia udziału w uroczystości Episkopatu, Delegacji Sejmu Ustawodawczego i cywilnych Urzędów Państwowych. Referat prasowy Biura Prezydialnego poczyni stosowne publikacje w prasie.                                                                                            

                                            

II Wiceminister

Spraw Wojskowych

| - | Sosnowski

Generał – porucznik

     

C.A.W syg..300.64.1

Powrót do listy aktualności