Pluszowy konkurs

2013-11-19 | autor: Administrator

Opisz dzień z życia Baśki Murmańskiej w Twierdzy Modlin, wygraj wyjątkową maskotkę. Na odpowiedzi czekamy do Dnia Pluszowego Misia, czyli 25 listopada.

25 listopada obchodzony jest Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji Miasto Nowy Dwór Mazowiecki i Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek – organizatorzy szlaku Baśki Murmańskiej w Twierdzy Modlin zapraszają do udziału w konkursie. Konkurs ma charakter otwarty. Wystarczy opisać jeden dzień z życia Baśki Murmańskiej w Twierdzy Modlin. Opis należy wysłać do 25.11.2013 r. włącznie na adres konkurs@nowydwormaz.pl wraz z danymi. Autorzy pięciu najciekawszych opisów zostaną nagrodzeni maskotką Baśki Murmańskiej. Wyniki zostaną ogłoszone 26.11.2013 r. na www.baskamurmanska.pl i www.facebook.com/baskamurmanska.

Pomocny w opisie może być informator turystyczny o Nowym Dworze Mazowieckim dostępny na www.nowydwormaz.pl (Strefa Turysty > Informacja turystyczna).

Przypominamy, że Baśka Murmańska to biała niedźwiedzica, która w I poł. XX w. przybyła z żołnierzami z mroźnych krańców Rosji do Twierdzy Modlin. Jej dzieje spisał Eugeniusz Małaczewski. Szlak Baśki obejmuje m.in. tereny, na których znajdują się obiekty, które w przeszłości funkcjonowały jako wojskowe: kasyno, młyn i piekarnia, pralnia i łaźnia, szpital.

 

Regulamin konkursu

Dzień Pluszowego Misia

 1. Organizatorem konkursu jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki i Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek.
 2. Wykaz sponsorów i nagród: Nagrodami w konkursie są maskotki Baśki Murmańskiej ufundowane przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (pięć maskotek – po jednej dla każdego z autorów pięciu najciekawszych zadań konkursowych).
 3. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy, kto do 25 listopada 2013 r. przekaże Organizatorom wykonane zadanie konkursowe.
 4. Zadanie konkursowe polega na słownym opisie dnia z życia Baśki Murmańskiej w Twierdzy Modlin.
 5. Zadanie należy wykonać i dostarczyć Organizatorom do 25 listopada 2013 r. włącznie, przy czym liczy się data wpływu.
 6. Wykonane zadanie konkursowe należy dostarczyć elektronicznie na adres konkurs@nowydwormaz.pl. 
 7. Wszelkie koszty dostarczenia ponosi uczestnik.
 8. Do wykonanego zadania należy dołączyć swoje dane: imię, nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu.
 9. Uczestnik zgadza się na przetwarzanie danych do celów konkursu oraz dowolne wykorzystanie zadania przez Organizatorów.
 10. Spośród dostarczonych prac (wykonanych zadań konkursowych) jury powołane przez Organizatorów wybierze te, które zdaniem jury charakteryzują się najwyższym poziomem kreatywności etc. Kryteria oceny zależą od jury, a jego werdykt jest niepodważalny.  
 11. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości 26 listopada 2013 r. na stronie www.baskamurmanska.pl i www.facebook.com/baskamurmanska.
 12. Organizator skontaktuje się z laureatami telefonicznie lub mailowo, a sposób odbioru nagrody zostanie ustalony indywidualnie.
 13. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z przeczytaniem i akceptacją niniejszego regulaminu.
 14. W przypadku zajścia zdarzeń, których Organizator nie mógł przewidzieć w dniu ogłoszenia konkursu Organizator może wprowadzić w regulaminie zmiany, kierując się korzyścią dla uczestników i laureatów konkursu. 

 

 

Powrót do listy aktualności